• Şuradasınız
 • Anasayfa
 • PHP
 • PHP : Veri Tipleri, Değişkenler ve Değişken Fonksiyonları

PHP : Veri Tipleri, Değişkenler ve Değişken Fonksiyonları

Değişken kullanmak bir programlama dilindeki olmazsa olmazlardandır. Önemini anlatmaya gerek duymadan, direk yazıyı oluşturan başlıklara bakalım;

 • Değişken kullanma mantığı
 • Değişken tanımlama
 • Veri tipleri ve fonksiyonları
 • Değişken fonksiyonları
 • Sabit değişkenler
 • Süper global değişkenler
 • Çevresel değişkenler

Değişken kullanma mantığı

Yukarıda da belirttiğim gibi değişkenler oldukça önemlidir; içeriği değişebilen programlama yapılarıdır.

En iyisi bir örnek ile açıklamaktır; mesela bir web tabanlı sistem düşünün ve ziyaretçilerine bilgi vermek için bugün günlerden şudur diye bilgi mesaj versin. Böyle bir durumda, bir gün değişkeni kullanmak ve gün değişkenin içeriğini her gün değişecek şekilde ayarlayarak kullanmak mantıklı olacaktır.

Ayrıca bu gün değişkenini sistemin herhangi bir yerinde, istediğiniz kere kullanabilirsiniz. Değişken kullanma mantığı genel olarak böyle açıklanabilir.

Değişken tanımlama

Değişkenler aşağıdaki gibi tanımlanırlar, sağdaki değer soldakine “=” operatörü ile atanır.

$gun = "Cumartesi";
$ay = "Temmuz";
$yil = 2012;

Değişken tanımlarken şunlara dikkat ediniz;

 • Değişkenin başına $ işareti koymayı unutmayınız,
 • Büyük-küçük harf ayrımına dikkat ediniz,
 • Türkçe karakter kullanmayınız, : $ülke = “türkiye”,
 • Sayı ile başlayan değişken tanımlamayınız : $1degisken = 2012,
 • _ işareti hariç bir işaret kullanmayınız,
 • String leri, bir diğer deyişle karakter dizilerini çift tırnak içinde kullanınız.

Veri tipleri ve fonksiyonları

Her değişkenin bir veri tipi olmak zorundadır. Siz bir değişken tanımladığınızda, PHP sizin için o değişkene en uygun veri tipini seçer. Fakat veri tiplerini bilmek ve müdahale edebilmek gerekir. Aşağıda bazı veri tipleri ve örnekleri bulunmaktadır.

veri tipi açıklama örnek
integer sayısal değer $degisken = “22”;
double büyük sayısal değer $degisken = “3.14567313456;”
float ondalıklı sayısal değer $degisken = “3.14;”
string karakter dizisi $degisken = “cem demir”;
boolean true / false (doğru veya yanlış) $degisken = true;
object nesne $uye->mail = “asd@qwe.com”;
array dizi $dizi = array(1,2,3);

Değişkeni tanımlarken, veri tipini belirtmek istiyorsanız aşağıdaki gibi bir tanımlama yapmalısınız.

Normalde 2012 değeri integer olarak belleğe işlenir fakat burada double olarak işle demiş olduk.

$degisken = (double)2012;

Veri tipini öğrenmek için gettype fonksiyonunu kullanabilirsiniz;

$degisken = (double)2012;
echo gettype($degisken);

Veri tipini değiştirmek için settype fonksiyonunu kullanabilirsiniz;

$degisken = (double)2012;
settype($degisken, integer);
echo gettype($degisken);

Değişkenin hem veri tipini hem de içeriğini öğrenmek isterseniz var_dump fonksiyonunu kullanabilirsiniz;

$degisken = 2012;
settype($degisken, string);
echo var_dump($degisken);

Değişken fonksiyonları

Bu kısımda bazı değişken fonksiyonlarını yazmaya çalışacağım, başlayalım.

is_int, is_float, is_double, is_string, is_object, is_array fonksiyonlarıyla bir değişkenin tipi bu mu diye sorup döndürdüğü değere göre işlem yapabiliyoruz;

is_int($degisken); // integer mı
is_double($degisken); // double mı
is_string($degisken); // string mi
is_object($degisken); // object mi
is_array($degisken); // array mi

Bu fonksiyonlar geriye true veya false değeri döndürür. Döndürdüğü değere göre de aşağıdaki gibi bir işlem yapabiliriz;

if ( is_int($degisken) ) { // Yapılacak işlemler }

Bir değişkenin tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol etmek için isset fonksiyonunu kullanabilirsiniz. isset fonksiyonu geriye true veya false değerini döndürecektir, bu değere göre dilediğiniz gibi işlem yapabilirsiniz.

$marka = "Samsung";
if(isset($marka)) {
  echo "Değişken tanımlanmış...<br/>";
  echo "Değeri : " . $marka;
} else {
  echo "Değişken tanımlanmamış...";
}

Daha önceden oluşturulan bir değişkenin içinin boş olup olmadığını kontrol etmek için empty fonksiyonunu kullanabilirsiniz. empty fonksiyonu da geriye true veya false değer döndürür.

$marka = "";
if(empty($marka)) {
  echo "Değişken boş";
} else {
  echo "Değişken dolu...<br/>";
  echo "Değeri : " . $marka;
}

Herhangi bir değişkeni yoketmek için ise unset fonksiyonunu kullanabilirsiniz;

$marka = "Samsung";
echo "Değişkene Unset fonksiyonu uygulanmadan önceki değeri : " . $marka . "<br/>";
unset($marka);
echo "Değişkenin Unset fonksiyonu uygulandıktan sonraki değeri : " . $marka;

Sabitler ve Define fonksiyonu

Bir PHP programında özel sabitler tanımlayıp daha sonra bunları programın gerekli yerlerinde kullanabilirsiniz. Sabitler, değişkenlerden farklı olarak programın akışı içerisinde değiştirilemezler. Define fonksiyonu ile tanımlanırlar.

define("PI", 3.14);
define("gun", "Cumartesi");
define("ay", "Temmuz");

Süper global değişkenler

Bu değişkenler PHP deki bazı durumları tutarlar. Çok genel ve ne demek istediği anlaşılmayan bir ifade kullandığımın farkındayım, bu yüzden birkaç örnek vererek açıklamak daha iyi olacaktır.

HTML formlarından bilgi alma-verme, dosya yükleme, cookie ve session gibi işlemler için süper global değişkenler kullanılır ve bu değişkenlere sistemin her yerinden ulaşılabilir. Bu yüzden global olarak adlandırılmışlardır.

 • $GLOBALS[“degisken”] : Tanımlanan değişkenleri global yapmak için kullanılır.
 • $_POST ve $_GET : Formdan gelen değerler bu global değişkenlerde tutulurlar.
 • $_COOKIE : Çerezleri tutan global değişkendir.
 • $_SESSION : Oturum açmak için kullanılan global değişkendir.
 • $_REQUEST : $_POST, $_GET ve $_COOKIE değişkenlerini tek başına tutabilen bir global değişkendir.
 • $_FILES : Yüklenen dosyaları tutan global değişkendir.
 • $_SERVER : Çevresel değişkenleri tutan global değişkendir.

Çevresel değişkenler

Çevresel değişkenler kabaca, istemci bilgisayar hakkında bilgi tutan değişkenlerdir. Yani sunucuyu ziyaret eden bilgisayar hakkında bilgi toplarlar.

$_SERVER süper global değişkeni ile veya getenv fonksiyonu ile kullanılabilirler.

Sunucuya istek yapan bilgisayarın IP adresini ekrana yazan bir kod yazalım. Burada REMOTE_ADDR istemci bilgisayarın IP adresini tutmaktadır.

getenv fonksiyonu ile;

$ip = getenv('REMOTE_ADDR');
echo $ip;

$_SERVER global değişkeni ile;

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
echo $ip;

Yazı biraz uzun olmuş olabilir, lakin çok sade bir dille yazmaya çalıştım ve eksik kaldığım yerler olmuştur. Bunun için kusuruma bakmayın. Görüşleriniz, önerileriniz ve düzeltmeleriniz için yorum bölümünü kullanabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Yorumlar

Yorum Yazın

Su elementleri kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Arama
RSS
Beni yukari isinla