Jquery ile Türkçe Karakterleri İngilizceye Çevirme

Bazı uygulamalarda Türkçe karakterler istenmiyor. Özellikle bankacılık ve sms uygulamalarında Türkçe karakterler pek kullanılmaz. Kullanıcıya Türkçe karakter kullanmayın demektense, girdiği Türkçe karakterleri alıp düzeltip işimize yarayacak şekle getirmek, yazılımcı olarak bizim görevimiz.

Bu işlemi Server (sunucu) tarafında da yapabilirsiniz, Client (istemci) tarafında da yapabilirsiniz. Türkçe karakterlerin kullanılması bir güvenlik sorunu oluşturacaksa, çeviri işinin Server tarafında yapılması mantıklı olacaktır. Lakin çoğu zaman Client tarafında yapmanız gerekecektir.

PHP ile Oracle Bağlantısı

PHP kullananlar Veri tabanı yönetim sistemi olarak genellikle MySQL kullanırlar. Fakat MySQL dışında bir VTYS kullanmanız gereken durumlar da olacaktır. Hikaye kısmını çok uzatmadan, bu yazıda Windows ortamında PHP kullanarak Oracle veri tabanına nasıl bağlanabileceğinizi bulabilirsiniz.

PHP : Aşırı Yükleme ve Sihirli Fonksiyonlar

Aşırı yükleme, geleneksel programlamada bir fonksiyonun farklı sayıda parametre alan versiyonlarını tanımlayarak farklı işlevleri yerine getirecek şekilde çalıştırılabilmesini sağlamaktır. PHP de ise geleneksel programlamadan farklı olarak çalışır. Bazı sihirli metodları kullanarak, olay tabanlı çalışan -daha doğrusu callback mantığıyla çalışan- bir yapısı vardır.

Bir nesne üzerinden sınıfın herhangi bir elemanına erişebilirsiniz. Fakat o sınıfın elemanı olarak tanımlanmamış bir elemana ulaşmanız da mümkündür.

PHP : Nesne Arayüzleri

PHP de bir sınıfı diğer sınıflar için arayüz görevi görecek şekilde kullanmak mümkündür. Yani bir arayüz, tüm eleman fonksiyonların prototipini belirler ve diğer sınıflar bu prototiplere bağlı kalarak fonksiyonları kullanırlar.

En kısa ifadeyle, nesne arayüzleri bir ana sınıf görevi görmektedir.

Nesne arayüzü kullanma mantığı soyutlama yaparak çok biçimlilik yapmaya benzerdir. Nesne arayüzleri, çok biçimlilikten farklı olarak daha sade bir yapı sunarlar. Sadece fonksiyon prototiplerini ve sabitleri içerirler.

Yani, nesne arayüzleri eleman sahaları içermezler. Fakat sabitleri (const) kullanabilirsiniz. Nesne arayüzündeki sabitler, diğer sınıflarda kullanılabilirler fakat değiştirilemezler.

Arama
RSS
Beni yukari isinla