Factory Design Pattern

Factory design pattern, nesnelerin nasıl daha etkin bir şekilde oluşturulabileceği ile ilgili, getirdiği avantajlar herkesçe kabul edilen bir yazılım tasarım desenidir.

Temel sınıf nesnesini/nesnelerini oluşturan bir factory (fabrika) sınıf vardır. Nesneler temel sınıflar üzerinden değil, factory sınıf üzerinden türetilir.

Client code (istemci kod, bir diğer deyişle sınıfı kullanacak olan kod), factory sınıfa nesne türetme isteği yapar. Factory sınıf ise istemciye uygun bir nesne döndürür. Factory sınıfın temel görevi, istemcinin istediği nesneyi hangi sınıftan nasıl türeteceğini ondan soyutlamaktır.

MySQL için Kullanıcı Oluşturma ve Doğru Yetkilendirme

MySQL için aceleyle yapacağınız “kullanıcı oluşturma ve yetkilendirme” işlemleri başınıza bela olabilir.

Eğer sunucu üzerindeki MySQL servisinin kontrolü sizdeyse (klasik bir hosting kullanıyorsanız sizde değildir) yetkilendirmeleri doğru şekilde yapmakta fayda vardır.

Bu yazıda genel olarak kullanıcı oluşturma, yetkilendirme, silme ve kullanıcıları görüntüleme ile yetkileri görüntüleme gibi MySQL komutları mevcut olacak.

Laravel ile Validation İşlemleri

Bir Web uygulaması geliştiriyorsanız, çok büyük ihtimalle kullanıcılardan veri/bilgi almanız gerekecektir. Bu, bir nevi kullanıcının kendini ifade etme isteğidir veya sizin kullanıcıya kendini ifade etme imkanı vermenizdir. Fakat input olarak alacağınız veriler her zaman masumane olmayabilir. Alınan verileri kontrol etmek gerekebilir.

Bu yazıda EloquentArtisanBlade gibi zaten bir sürü güzel özelliği olan Laravel PHP Framework ve Validation sınıfı ile kullanıcıdan alınan verilerin nasıl kontrol edilebileceğini anlatmaya çalışacağım.

Laravel ve Artisan ile Komut Satırı (Commands) İşlemleri

PHP, genellikle Apache gibi bir web sunucusu aracılığı ile tarayıcıda çalışan uygulamalar geliştirmek için kullanılır. Fakat PHP ile konsol uygulamaları geliştirmek de mümkündür. Apache sadece uygulamanın tarayıcılar üzerinden çalıştırılabilmesine olanak sağlar.

Arama
RSS
Beni yukari isinla