Ben sürüklenebilir her nesneye yapışabilirim.

Ben sadece büyük kutuya yapışırım.

Ben sadece büyük kutunun dışına yapışırım.

Ben 30px artarak hareket ederim, yani 30px öteye yapışırım.

Ben sürüklenebilir bir nesne değilim.