Singleton Design Pattern

Singleton design pattern, sınıftan nesne türetilirken sadece 1 instance (örnek) oluşturulmasını esas alır. Her nesne oluşturma istediğinizde size daha önce oluşturulan nesne döndürülür.

Singleton design pattern, oluşturacağınız sınıfları hunharca kullanmanızı önler. Basit bir get, set işlemi için bile new operatörüyle yeni nesne oluşturan geliştiriciler, bu mimariyle neye uğradıklarını şaşırırlar.

Arama
RSS
Beni yukari isinla