Factory Design Pattern

Factory design pattern, nesnelerin nasıl daha etkin bir şekilde oluşturulabileceği ile ilgili, getirdiği avantajlar herkesçe kabul edilen bir yazılım tasarım desenidir.

Temel sınıf nesnesini/nesnelerini oluşturan bir factory (fabrika) sınıf vardır. Nesneler temel sınıflar üzerinden değil, factory sınıf üzerinden türetilir.

Client code (istemci kod, bir diğer deyişle sınıfı kullanacak olan kod), factory sınıfa nesne türetme isteği yapar. Factory sınıf ise istemciye uygun bir nesne döndürür. Factory sınıfın temel görevi, istemcinin istediği nesneyi hangi sınıftan nasıl türeteceğini ondan soyutlamaktır.

Arama
RSS
Beni yukari isinla