PHP : Kalıtım ve Çok Biçimlilik

Nesneye yönelik programlamanın, prosedürel programlamadan farklı olarak bazı olanakları veya gereklilikleri vardır. Bunlardan ilkini, yani sarmalamaburadaki yazımda not etmiştim.

Bu yazıda ise nesne türetme, kalıtım, çok biçimlilik ve soyutlama ilkelerinden bahsetmeye çalışacağım.

  • Kalıtım (Miras) ve Nesne türetme
  • Çok biçimlilik ve Soyutlama

PHP : Sınıf, Nesne Kavramları ve Sarmalama

Nesneye yönelik programlamada bir sınıf modeli ve bu sınıfı örnek alan nesneler mevcuttur. Yani sınıflar nesneler için birer şablon niteliğindedir.

Sınıflar, eleman sahalardan ve eleman fonksiyonlardan oluşurlar. Daha basit bir deyişle, değişkenlerden ve fonksiyonlardan oluşan bir pakettir. Eleman sahalara ve eleman fonksiyonlara genel olarak sınıfın elemanları diyebiliriz.

Basit bir sınıf örneğini şu şekilde gösterebiliriz;

Arama
RSS
Beni yukari isinla