PHP : Aşırı Yükleme ve Sihirli Fonksiyonlar

Aşırı yükleme, geleneksel programlamada bir fonksiyonun farklı sayıda parametre alan versiyonlarını tanımlayarak farklı işlevleri yerine getirecek şekilde çalıştırılabilmesini sağlamaktır. PHP de ise geleneksel programlamadan farklı olarak çalışır. Bazı sihirli metodları kullanarak, olay tabanlı çalışan -daha doğrusu callback mantığıyla çalışan- bir yapısı vardır.

Bir nesne üzerinden sınıfın herhangi bir elemanına erişebilirsiniz. Fakat o sınıfın elemanı olarak tanımlanmamış bir elemana ulaşmanız da mümkündür.

PHP : Nesne Arayüzleri

PHP de bir sınıfı diğer sınıflar için arayüz görevi görecek şekilde kullanmak mümkündür. Yani bir arayüz, tüm eleman fonksiyonların prototipini belirler ve diğer sınıflar bu prototiplere bağlı kalarak fonksiyonları kullanırlar.

En kısa ifadeyle, nesne arayüzleri bir ana sınıf görevi görmektedir.

Nesne arayüzü kullanma mantığı soyutlama yaparak çok biçimlilik yapmaya benzerdir. Nesne arayüzleri, çok biçimlilikten farklı olarak daha sade bir yapı sunarlar. Sadece fonksiyon prototiplerini ve sabitleri içerirler.

Yani, nesne arayüzleri eleman sahaları içermezler. Fakat sabitleri (const) kullanabilirsiniz. Nesne arayüzündeki sabitler, diğer sınıflarda kullanılabilirler fakat değiştirilemezler.

PHP : Kalıtım ve Çok Biçimlilik

Nesneye yönelik programlamanın, prosedürel programlamadan farklı olarak bazı olanakları veya gereklilikleri vardır. Bunlardan ilkini, yani sarmalamaburadaki yazımda not etmiştim.

Bu yazıda ise nesne türetme, kalıtım, çok biçimlilik ve soyutlama ilkelerinden bahsetmeye çalışacağım.

  • Kalıtım (Miras) ve Nesne türetme
  • Çok biçimlilik ve Soyutlama

PHP : Sınıf, Nesne Kavramları ve Sarmalama

Nesneye yönelik programlamada bir sınıf modeli ve bu sınıfı örnek alan nesneler mevcuttur. Yani sınıflar nesneler için birer şablon niteliğindedir.

Sınıflar, eleman sahalardan ve eleman fonksiyonlardan oluşurlar. Daha basit bir deyişle, değişkenlerden ve fonksiyonlardan oluşan bir pakettir. Eleman sahalara ve eleman fonksiyonlara genel olarak sınıfın elemanları diyebiliriz.

Basit bir sınıf örneğini şu şekilde gösterebiliriz;

Arama
RSS
Beni yukari isinla